การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยฮานอย5g ที่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง เริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ. 2482 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ทำการโอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบำรุงเทศบาล มาสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 โดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาส เป็นประธานกรรมการ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าว เป็นวันที่ได้สถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนา หวยหุ้นต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น โดยมีการกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และประกอบการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยสังกัดกระทรวงการคลัง

มีการรวมเอาสลากการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยฮานอย5g เข้าด้วยกัน เมื่อต้นปี พ.ศ. 2538 และกำหนดให้ออกเดือนละ 2 ครั้ง โดยนำรายได้สุทธิที่เกิดขึ้น จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ของการออกสลาก นอกจากนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทย ได้หันมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีข้อความที่ใช้ในการชักจูงว่า

“วันนี้ ส่วนหนึ่งของการออกรางวัลทุกวงล้อที่หมุน คือ คุณภาพชีวิตที่คืนสู่สังคมไทย”

และภาพโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ หวยหุ้นต่างประเทศ เป็นภาพคนพิการ เด็กด้อยโอกาส และคนชรา การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเช่นนี้จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวใจให้คนไทยผู้มีจิตกุศลได้ช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

หวยฮานอย5g

2546 กำเนิดสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว

ในช่วงที่ พ.ต.ท. ทักษิณ​ ชินวัตร​ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลสมัยนั้น มีนโยบายในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญ จับ กลุ่มเจ้ามือ หวยฮานอย5g ใต้ดินเป็นปัญหาหลัก แต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ มีความนิยมชมชอบในการแทงหวยใต้ดินกันมาก จึงได้คิดวิธีการทำให้หวยใต้ดิน มีกฎหมายที่รองรับ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับแทงหวย เว็บนี้ เอง เป็นการนำหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน โดยกำหนดชื่อเรียกว่า การจำหน่ายสลากพิเศษ แบบเลขท้าย 3 ตัวและเลข 2 ตัว การซื้อขายหวยบนดินจึงเกิดขึ้น ตามมติครม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยมาเลเซีย จัดจำหน่าย เริ่มต้นด้วยงวดแรกในวันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา จนถึงการสิ้นสุดงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 รวมมีหวยบนดิน ทั้งหมด 80 งวด ประเภทของสลากที่ทำการซื้อขายนั้นแบ่งออกเป็น

ต่อมามีการยึดอำนาจรัฐบาล หวยฮานอย5g โดยคณะมนตรีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติมีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว โดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ ได้ทำการประกาศยกเลิกหวยบนดิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 โดยกล่าวอ้างว่า การออกหวยบนดินเป็นการทำผิดกฎหมาย ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งการซื้อขายซื้อขายหวยบนดิน น่าจะเข้าข่ายพรบการพนันมากกว่า โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ศาลได้ตัดสินคดีหวยบนดินโดยองค์คณะมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า มติ ครม.ในการอนุมัติให้ดำเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หวยมาเลเซีย สลากกินแบ่งฯ ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 และมาตรา 9 นอกจากนี้องค์คณะมีมติ ด้วยเสียงข้างมากว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้นำรายได้ในการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว คืนสู่สังคมนั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4 และ มาตรา 13 และพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 23 และ มาตรา 27 ด้วย นั่นจึงเป็นที่สิ้นสุดของหวยบนดิน

แม้จะมีการยกเลิก หวยฮานอย5g แบบ 3 ตัว และ 2 ตัว แบบถูกกฎหมายไปแล้ว แต่ความนิยมในการเล่นหวยของคนไทยก็ยังมีอยู่ นักเล่น หวยมาเลเซีย ทั้งหลายจึงหันไปเล่นหวยกับคนเดินโพย ซึ่งจะมีการซื้อขายกับแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ในปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *